شرکت طراحی و معماری فرحو

شرکت طراحی و معماری فرحو

حضور شرکت طراحی و معماری فرحو در نمایشگاه صنعت ساختمان

شرکت طراحی و معماری فرحو ، با 13 سال سابقه ساخت و ساز و دریافت استاندارد ایزو ،در راستای هدف حفظ محیط زیست ،متعادل سازی هزینه ها و HSE ایمنی ، در نمایشگاه صنعت ساختمان حضور داشتند .