سرمایه گذاری در خانه دات کام

سرمایه گذاری در خانه دات کام

خانه دات کام در کنار شماست تا بودجه شما را قطعا به سرمایه گذاری با فروش بیشتر تبدیل کند ، پس به پرداخت پول فکر نکنید ، به سرمایه‌گذاری بیاندیشید

خدمات سایت خانه دات کام 1398

ردیفجایگاه تبلیغمدت زمانمبلغ به تومان
1ایجاد سایت در سایت خانه دات کامیک سال730.000
2

ایجاد سایت در سایت خانه دات کام

شش ماه400.000
3

ایجاد سایت در سایت خانه دات کام

سه ماه250000
4نمایش محصولات شرکت به ازای هر صفحه حاوی 5 محصول / تماس  بگیرید/یک سال300.000
5نمایش محصولات شرکت به ازای هر صفحه حاوی 5 محصول / تماس  بگیرید/شش ماه175.000
6نمایش محصولات شرکت به ازای هر محصول / تماس  بگیرید /ماهانه75.000
7ایجاد مقالات اختصاصی و انتشار مقالات شرکت به ازای هر مقالههمیشگی150.000
8ایجاد اخبار اختصاصی شرکت و نشر خبرهای شرکت به ازای هر خبرهمیشگی100.000
9هر تبلیغ در فوترماهانه100.000
10هر تبلیغ در فوترسه ماهه250.000

تعرفه های  سال 1398 خانه دات کام

26303163021   و   26303166021   و     09120750312