Loading...
شما از نسخه قدیمی این مرورگر استفاده میکنید. این نسخه دارای مشکلات امنیتی بسیاری است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وبسایت و دیگر وبسایت ها را به خوبی نمایش دهد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه به روز رسانی مرورگر اینجا کلیک کنید.

افزودنی های حباب زا در بتن

افزودنی های حباب زا باعث ايجاد حباب هایی با هندسه كروی و بسيار ريز درون بتن می شوند.اين هوا به عمد وارد بتن می شود و با هوايی كه به صورت ناخواسته و اتفاقی در بتن محبوس می شود و مقاومت نهايی آن را كاهش ميدهد متفاوت است.

افزودنی های حباب زا در بتن

ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻓﺰﻭﺩﻧﻲ حباب‌زا در بتن ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻳﺠﺎﺩ تعداد بی‌شماری حباب‌های ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺭﻳﺰ و یکنواخت ﻫﻮﺍ که در ﻓﻮﺍﺻﻞ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺍﺯ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ، می‌شوند . ﺍﻳﻦ حباب‌های بسیار ﺭﻳﺰ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻏﻴﺮﻣﺴﻠﺢ قابل‌رؤیت نبوده و هدف اصلی استفاده از مواد حباب‌زا ایجاد عمدی این حباب‌ها در بتن است.

ﻣﺤﺎﺳﻦ استفاده از مواد حباب‌زا در بتن

1- جلوگیری از خرابی ﺑﺘﻦ و بالا بردن دوام آن ﺩﺭ سیکل‌های یخ زدن ﻭ ذوب شدن ﻣﺘﻮﺍﻟﻲ (مهمترین کاربرد مواد حباب‌زا)

2- ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﺑﺘﻦ ﺗﺎﺯﻩ

3- ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﺘﻦ ﺩﺭ برابر ﺗﻮﺭﻕ ﻳﺎ پوسته‌شدن ﺑﺘﻦ

4- افزایش مقاومت بتن در برابر سایش

5- کاهش چشم‌گیر نفوذپذیری بتن و درنتیجه کاهش میزان نفوذ یون کلر و سولفات به جسم بتن

6- ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺬﺏ آب بتن

7- ﻛﺎﻫﺶ افت و جمع شدگی بتن

8- ﻛﺎﻫﺶ ﺧﺰﺵ ﺑﺘﻦ

9- ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺪﺍﺷﺪﮔﻲ سنگﺩﺍﻧﻪﻫﺎ در بتن تازه

10- ﻛﺎﻫﺶ ﺁﺏ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﮕﻲ سطحی در ﺑﺘﻦ تازه

 مقدار مصرف :

مقدار مصرف مواد حباب‌زا حدود 4 تا 8 درصد وزن سیمان است که با توجه به پارامترهای زیر تعیین می‌گردد :

1- حداکثر اندازه اسمی سنگدانه‌ها در بتن تولیدشده

2- بتن سخت شده در شرایط تماس دائمی با رطوبت خواهد بود (نظیر رویه‌های بتنی، مخازن آب بتنی و ...) یا فقط گاهی در تماس با رطوبت خواهد بود

3- مقاومت مشخصه بتن مصرفی

ارسال نظر